PRIVACYVERKLARING

Van wie verwerken wij gegevens?

 

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Het UMC Utrecht is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat het UMC Utrecht verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Het UMC Utrecht beslist:

Het UMC Utrecht draagt hiervoor verantwoording en is aanspreekbaar.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt met uitsluitend als doel om u telefonisch of per e-mail te kunnen benaderen voor deelname aan een studie door de ziekenhuizen zoals vermeld op deze website. U zal specifieke informatie, zoals het informatie- en toestemmingsformulier, ontvangen omtrent deze studie waaraan u zou kunnen deelnemen. Definitieve deelname vindt pas plaats tijdens uw eerste bezoek – als u toestemming geeft.

 

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt door de ontwikkelaar van het UMC Utrecht. Alle gegevens die door onze applicatie worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid behandeld.

 

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij ontvangen alleen de gegevens die u op het formulier invult.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Met deze applicatie worden de volgende persoonsgegevens t.b.v. wetenschappelijk onderzoek verwerkt:

 

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet bij andere partijen terecht komen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens met deze app versleuteld worden verstuurd naar een beveiligde database. De gegevens worden opgeslagen in datacenters binnen de Europese Unie. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van de deelnemende ziekenhuizen alsmede de ontwikkelaar van deze applicatie uw gegevens mogen inzien. Deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens alleen als u toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek. Als u deelneemt aan de studie zullen wij uw gegevens 15 jaar bewaren. Indien u niet wenst deel te nemen zullen wij alle informatie verwijderen.

Verwerking gegevens bezoek website

Het UMC Utrecht verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Bij het verwerken van onze websitestatistieken worden de IP-adressen van de bezoekers geanonimiseerd: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van het UMC Utrecht waar vanuit deze website naar verwezen.

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring altijd wijzigen. In dat geval zullen wij de gewijzigde privacyverklaring op onze website publiceren waarna deze privacyverklaring direct van kracht is.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw privacy? U hebt als (mogelijke) deelnemer aan de onderzoeken het recht om uw gegevens in te zien of te laten verwijderen. Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) van het UMC Utrecht via e-mail privacy@umcutrecht.nl